Referat fra ordinær generalforsamling 15. marts 2019

  1. Valg af dirigent- Michael Blom. Michael konstaterede at generalforsamling var indkaldt rettidigt, da det var i Rytterknægten d. 27.3.19 som er senest 14 dage før generalforsamlingen.

  2. Valg af 2 stemmetællere - Oliver Kjær og Kirsten Munkholm Hansen.

  3. Beretning- Bjarne fremlagde sin beretning. Beretning blev efterfølgende godkendt.

  4. Regnskab og budget- Anders gennemgik begge dele, og begge dele blev efterfølgende godkendt.

  5. Fastsættelse af kontingent - Bestyrelsen foreslår nuværende niveau, dette blev godkendt.

  6. Fastsættelse af grundkapital- blev som i vedtægterne står fortsat kr. 75.000.

  7. Indkomne forslag, herunder evt. Udnævnelse af æresmedlemmer - ingen forslag indkommet.

  8. Valg af formand, ulige år (Bjarne modtager genvalg)-Bjarne blev valgt. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer: Jan-Ole, Malene og Jurate (Jurate modtager ikke genvalg) Jan-Ole, Malene og Maria blev valgt. Valg af 1. Suppleant (vælges for 1 år) Oliver blev valgt. 2. Suppleant (vælges for 1 år) - pladsen er ledig, og det forblev den desværre. Valg af 2. Revision, ulige år (Vinni modtager genvalg) -Vinni blev valgt. Valg af revisorsuppleant, (Kirsten modtager genvalg)- Kirsten blev genvalgt.

  9. Eventuelt - intet under eventuelt.

Vedtægter rev.  3. marts 2018